Tidur, I Love u!

Hey..hey..hey...! Let me keep talkin’! Baru aja aku manqul kitabul ahkam sama cewe2 Randukuning, tentu aja dengan Mbak Iis, mubalighot dari Balikpapan. Ternyata pas dengan tips yang baru kuposting. Hadist-na singkat, ko.

‘An Abi Harbi ibni Abil Aswad, ‘an Abi Dzarrin. Qoola inna Rasulullah Sholallahu ‘Alaihi wasallam. Qoola lanaa idzaa ghodiba ahadu kum wahuwa qooimun, falyajlis. Fa in dzahaba anhul ghodhobu, wa inlaa falyadhthoji’ “ (Rowahu Dawud Kitabul Adab, Kitabul Ahkam halaman 38)

“Dari Abi Harbi ibni Abil Aswad, dari Abi Dzarrin. Berkata dia Abi Dzarrin: Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda pada kami: Ketika marah-marah salah satu kamu sekalian, dan dalam keadaan berdiri, maka hendaklah duduk. Maka jika hilang marah itu, (sudahlah). Dan jika tidak hilang, maka hendaklah tidur.”

Horree, emang bener, ya, tidur itu meredakan emosi kita. Haha!

2 comments:

Berbagi tak pernah rugi, bagilah ilmu Anda kepada kami. :)

    • Popular
    • Categories
    • Archives